Detail of EST/Unigene TCHL51340
Acc. TCHL51340
Internal Acc.
Type TC/Unigene
Annotation (Top 5 hits in Uniprot_trembl) ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 2, chloroplastic OS=Oryza sativa subsp. japonica E-value=0; ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 2, chloroplastic OS=Arabidopsis thaliana E-value=0; ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 8, chloroplastic OS=Arabidopsis thaliana E-value=0; ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 6, chloroplastic OS=Arabidopsis thaliana E-value=0; ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 6, chloroplastic OS=Oryza sativa subsp. japonica E-value=0;
Length 1558 nt
Species Humulus lupulus
Belonged EST Libraries SRR546165 (15 ESTs); SRR546172 (8 ESTs); SRR546168 (5 ESTs); SRR546170 (2 ESTs);
Sequence AACTGGAAAGACTCTGCTAGCTAAAGCAATTGCTGGTGAAGCTGGTGTTCCATTTTTCTC
CATCTCGGGTTCTGAGTTTGTTGAAATGTTTGTTGGAGTTGGTGCTTCTCGAGTACGTGA
TCTTTTCAAGAAGGCCAAGGAGAATGCACCTTGCATTGTATTTGTTGATGAAATTGATGC
TGTGGGAAGACAGAGAGGTACTGGAATTGGAGGAGGAAATGATGAAAGAGAACAGACCCT
TAACCAGCTTTTAACAGAAATGGACGGTTTTGAAGGTAACACCGGCATCATTGTTATTGC
TGCCACTAACAGAGCTGACATTCTTGACTCTGCTTTATTAAGGCCTGGGAGGTTTGATAG
ACAGGTAAGTGTTGATGTTCCGGATGTACGAGGAAGAACAGAGATCTTAAAGGTTCATGC
TAGTAACAAGAAGTTTGATGGTGATGTATCTCTTGAAGTTGTAGCCATGAGAACACCTGG
TTTCAGTGGAGCTGACCTTGCAAACCTCCTCAATGAGGCTGCTATATTGGCCGGTCGGCG
TGGGAAGACAGCAATTTCATCCAAAGAGATTGATGATTCGATTGATAGGATTGTCGCCGG
AATGGAAGGCACAGTAATGACAGATGGGAAGAGCAAAAGTCTGGTGGCATACCATGAAGT
TGGGCACGCCATATGTGGGACATTGACTCCAGGACATGATGCTGTTCAAAAAGTGACCCT
AATTCCAAGAGGTCAGGCACGAGGTCTTACCTGGTTTATTCCTGCAGATGATCCTACTCT
GATCTCCAGGCAGCAACTATTTGCTAGAATTGTTGGAGGACTTGGGGGCAGAGCTGCAGA
GGAAATTATCTTCGGCGAGCCTGAGGTGACAACAGGTGCAGCTGGTGATCTGCAACAGAT
TACCGGTTTGGCCAAACAGATGGTAGTAACATTTGGAATGTCTGAGATTGGGCCATGGTC
ATTAATGGACTCATCAGCTCAAAGCAATGATGTAATTATGAGAATGATGGCAAGGAACTC
TATGTCTGAGAGGCTTGCTGAGGACATTGATAGTGCTGTCAAGAGATTATCAGATGAAGC
ATATGAGATCGCTTTGACCCACATCAGAAACAACCGTGAGGCCATGGACAAGATTGTGGA
AGTCCTTATTGAGAAGGAAACAATGACCGGGGATGAATTTCGTGCCATCCTCTCTGAATT
TGTAGAAATCCCAGTTGAAAATCGGGTTCCTCCTGCAGTACCGTCCCCTGTGACAGTGTA
AACAACTCAAAAATATACTTTCGGTGAACACTTGAAATCATATATATCTTCAATTGGTTA
AATGTATCATAGCTGTAATTTTGATCATATGTAAAGTACTCTAGATTGAAATGACAGAAC
TTCTCAGCTGCAGAGCCTTTTGTTTTCACTAGTCACTATGATTAGTTGCGGCCTTGATGA
AAGATTAGTCTGTCTTTGTATGTAGTCTTACCTTTGGAGACATAGTAGTCATTACCAGAA
TTGTTCCCAACTAAGAACGAGACTATTGAAGTTGGATTCCAATCTATGAAGAATAATT
EST members of Unigene SRR546165.211568  SRR546165.216014  SRR546172.129514  SRR546168.40949  SRR546168.68193  SRR546165.4014  SRR546168.44052  SRR546168.108387  SRR546165.203274  SRR546172.2749  SRR546165.54675  SRR546165.17744  SRR546165.82677  SRR546165.32823  SRR546165.1654  SRR546165.306621  SRR546165.261796  SRR546165.287689  SRR546165.308364  SRR546172.62055  SRR546170.157231  SRR546172.66700  SRR546165.59085  SRR546165.141806  SRR546165.78609  SRR546168.30343  SRR546165.254691  SRR546172.36230  SRR546172.99230  SRR546172.152167  SRR546170.155561  SRR546165.150562  SRR546168.42744  SRR546168.76944  SRR546165.128345  SRR546165.178784  SRR546165.118677  SRR546172.169381  SRR546165.183016  SRR546165.315961  SRR546168.91786  SRR546165.125793  SRR546172.153683  SRR546172.168178  SRR546165.35946  SRR546165.104344  SRR546172.19199  SRR546165.50053  SRR546168.60694  SRR546172.62693  SRR546165.35573  SRR546170.113650  SRR546170.66514  SRR546165.126448  SRR546165.162395  SRR546172.161680  SRR546165.47799  SRR546165.30023  SRR546172.7670  SRR546165.202976  SRR546168.66947  SRR546165.127620  SRR546168.14204  SRR546168.43768  SRR546168.28681  SRR546172.21776  SRR546172.48239  SRR546165.7188  SRR546165.148463  SRR546165.306726  SRR546165.156001  SRR546172.116653  SRR546172.33755  SRR546172.106998  SRR546172.168243  SRR546165.5651  SRR546170.11854  SRR546165.227538  GD250201  SRR546165.272984  SRR546168.121476  SRR546168.135586  SRR546165.236077  SRR546165.194716  SRR546168.26614  SRR546172.140873  SRR546165.269904  SRR546165.295023  SRR546165.269332  SRR546168.104679  SRR546165.180029  SRR546170.62147  SRR546168.132270  SRR546165.244546  SRR546170.59221  SRR546168.78937  SRR546165.141565  SRR546165.61938  SRR546168.60405  SRR546165.226402  SRR546170.100965  SRR546165.18080  SRR546165.260996  SRR546172.21441 
InterProScan Domain  
Gene Ontology  
KEGG Orthology
EC 3.4.24.-  3.6.1.3 
Transcription Factor Family
Transporter Classification Family
Probeset
Corresponding NCBI Gene 817646 
Trichome-related Gene from Literature 817646