Detail of EST/Unigene TCHL51339
Acc. TCHL51339
Internal Acc.
Type TC/Unigene
Annotation (Top 5 hits in Uniprot_trembl) ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 2, chloroplastic OS=Oryza sativa subsp. japonica E-value=0; ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 2, chloroplastic OS=Arabidopsis thaliana E-value=0; ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 8, chloroplastic OS=Arabidopsis thaliana E-value=0; ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 6, chloroplastic OS=Arabidopsis thaliana E-value=0; ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 6, chloroplastic OS=Oryza sativa subsp. japonica E-value=0;
Length 1557 nt
Species Humulus lupulus
Belonged EST Libraries SRR546165 (12 ESTs); SRR546170 (9 ESTs); SRR546172 (9 ESTs); SRR546168 (6 ESTs);
Sequence AACTGGAAAGACTCTGCTAGCTAAAGCAATTGCTGGTGAAGCTGGTGTTCCATTTTTCTC
CATCTCGGGTTCTGAGTTTGTTGAAATGTTTGTTGGAGTTGGTGCTTCTCGAGTACGTGA
TCTTTTCAAGAAGGCCAAGGAGAATGCACCTTGCATTGTATTTGTTGATGAAATTGATGC
TGTGGGAAGACAGAGAGGTACTGGAATTGGAGGAGGAAATGATGAAAGAGAACAGACCCT
TAACCAGCTTTTAACAGAAATGGACGGTTTTGAAGGTAACACCGGCATCATTGTTATTGC
TGCCACTAACAGAGCTGACATTCTTGACTCTGCTTTATTAAGGCCTGGGAGGTTTGATAG
ACAGGTAAGTGTTGATGTTCCGGATGTACGAGGAAGAACAGAGATCTTAAAGGTTCATGC
TAGTAACAAGAAGTTTGATGGTGATGTATCTCTTGAAGTTGTAGCCATGAGAACACCTGG
TTTCAGTGGAGCTGACCTTGCAAACCTCCTCAATGAGGCTGCTATATTGGCCGGTCGGCG
TGGGAAGACAGCAATTTCATCCAAAGAGATTGATGATTCGATTGATAGGATTGTCGCCGG
AATGGAAGGCACAGTAATGACAGATGGGAAGAGCAAAAGTCTGGTGGCATACCATGAAGT
TGGGCACGCCATATGTGGGACATTGACTCCAGGACATGATGCTGTTCAAAAAGTGACCCT
AATTCCAAGAGGTCAGGCACGAGGTCTTACCTGGTTTATTCCTGCAGATGATCCTACTCT
GATCTCCAGGCAGCAACTATTTGCTAGAATTGTTGGAGGACTAGGGGGAAGAGCTGCAGA
GGAAATTATCTTTGGAGAGCCTGAGGTGACAACAGGTGCAGCTGGTGATCTGCAACAGAT
TACCGGTTTGGCCAAACAGATGGTAGTAACATTTGGAATGTCTGAGATTGGGCCATGGTC
ATTAATGGACTCATCAGCTCAAAGCAATGATGTAATTATGAGAATGATGGCAAGGAACTC
TATGTCTGAGAGGCTTGCTGAGGACATTGATAGTGCTGTCAAGAGATTATCAGACGACGC
ATATGAGATCGCTTTGACCCACATCAGAAACAACCGTGAGGCCATGGACAAGATTGTGGA
AGTCCTTATTGAGAAGGAAACAATGACCGGGGATGAATTCCGTGCCATCCTCTCTGAATT
TGTAGAAATCCCAGTTGAAAATCGGGTTCCTCCTGCAGTACCGTCGCCTGTGACAGTGTA
AACAACTCAAAAAATACTTTCGGTGAACACTTGAAATCATATATATCTTCAATTGGTTAA
ATGTATCATAGCTGTAATTTTGATCATATGTAAAGTACTCTAGATTGAAATGACAGAATT
TCTCAGCTGCAGAGCCTTTTGTTTTCACTAGTCACTATGATTAGTTGCGAGCTTGATGAA
AGATTAGTCTGTCTTTGTATGTAGTCTTACCTTTGGAGACATAGTAGTCATTACCAGAAT
TGTTCCCAACTAAGAACGAGACTATTGAAGTTGGATTCCAATCTATGAAGAATAATT
EST members of Unigene SRR546168.68193  SRR546168.40949  SRR546172.129514  SRR546165.216014  SRR546165.54073  SRR546172.168164  SRR546168.108387  SRR546165.203274  SRR546165.213326  SRR546172.2749  SRR546168.30343  SRR546165.254691  SRR546165.82677  SRR546168.134080  SRR546165.32823  SRR546165.306621  SRR546165.104099  SRR546165.287689  SRR546165.308364  SRR546172.62055  SRR546170.157231  SRR546165.59085  SRR546165.141806  SRR546165.78609  SRR546172.141094  SRR546170.21220  SRR546165.1654  SRR546165.125793  SRR546172.153683  SRR546165.19533  SRR546172.99230  SRR546170.106481  SRR546170.155561  SRR546165.150562  SRR546168.42744  SRR546165.314237  SRR546165.178784  SRR546172.169381  SRR546168.130672  SRR546165.162367  SRR546172.36230  SRR546172.59611  SRR546170.8329  SRR546172.168178  SRR546165.35946  SRR546165.225911  SRR546172.19199  SRR546165.245430  SRR546172.133221  SRR546165.235578  SRR546168.60694  SRR546172.62693  SRR546165.35573  SRR546165.315961  SRR546170.113650  SRR546168.14746  SRR546165.126448  SRR546165.162395  SRR546165.47799  SRR546165.30023  SRR546172.84777  SRR546168.22695  SRR546165.202976  SRR546168.66947  SRR546165.127620  SRR546165.59595  SRR546168.43768  SRR546168.28681  SRR546170.2586  SRR546172.21776  SRR546170.66514  SRR546165.148463  SRR546172.71813  SRR546165.156001  SRR546172.33755  SRR546172.106998  SRR546170.1613  SRR546170.23636  SRR546172.76652  SRR546165.5651  SRR546170.11854  SRR546168.132270  SRR546165.244546  GD250201  SRR546172.80189  SRR546168.121476  SRR546165.194716  SRR546168.26614  SRR546165.302743  SRR546168.17919  SRR546165.269904  SRR546172.51991  SRR546165.295023  SRR546165.269332  SRR546168.104679  SRR546165.272984  SRR546165.180029  SRR546172.21441  SRR546168.78937  SRR546170.81244  SRR546165.201451  SRR546165.141565  SRR546165.61938  SRR546170.26386  SRR546168.60405  SRR546165.260996  SRR546168.29306  SRR546170.117  SRR546170.100965  SRR546165.226402 
InterProScan Domain  
Gene Ontology  
KEGG Orthology
EC 3.4.24.-  3.6.1.3 
Transcription Factor Family
Transporter Classification Family
Probeset
Corresponding NCBI Gene 817646 
Trichome-related Gene from Literature 817646